Fons Caballinus
je bájný pramen, považovaný za zdroj inspirace.
Podle legendy vznikl úderem Pegasova kopyta o zem.

 

Jsme členy:

Plánované akce

Hledáme admin posilu!

Nabízíme pracovní pozici v našem týmu.

Kdo jsme

Caballinus - zapsaný spolek byl založen v roce 2008 za účelem provozovat a zajišťovat hiporehabilitační aktivity.

Naše klientela je zejména z oboru dětské neurologie, konkrétně pak provádíme terapii nejčastěji u dětí s centrálními koordinačními poruchami, dětskou mozkovou obrnou, Downovým syndromem, autismem, kombinovanými vadami a celkovým psychomotorickým opožděním. Pomáháme dětem, které nejsou schopny samostatného sedu, lezení, chůze. Hipoterapie je osvědčenou metodou, díky které tyto pohybové aktivity mohou zvládnout. V průběhu dlouholeté praxe prošly naší terapií stovky dětí.

Hipoterapii provozujeme formou intenzivních týdnů (klient dojíždí po celý týden) nebo formou intenzivních pobytů (terapeutická lekce je zařazena dvakrát denně).    

Jsme členy České hiporehabilitační společnosti.

Máme statut Střediska doporučené hipoterapie a praktické výuky.

Naše koně mají licenci hiporehabilitačních koní. Tzn. složili speciální zkoušky, které jsou potřebné pro hipoterapii.

 

Základní údaje o Caballinus z. s.

Název organizace:  Caballinus z. s.
Registrace: VS/1-1/73581/08-R 14. 11. 2008
Právní forma: zapsaný spolek
IČO:  26578743
Bankovní spojení:  ČSOB 234380325 / 0300

 

Orgány sdružení - výbor sdružení:

Předseda: Mgr. Tereza Honců
Místopředseda: Michaela Sinzogan
Místopředseda: Ing. Zuzana Doležalová

Partneři

 

    finanční částku
můžete poslat na č.ú.:
234380325/0300