Plánované akce

Jarní pobyt na Ptýrově!

Hiporehabilitační pobyt na Ptýrově je plně obsazen. Možné pouze jako náhradníci.

Termín 16.-19.4.2020.

Letní hiporehabiliatční pobyty 2019

Termíny naleznete zde, už je pár posledních volných míst!

Benefiční večer v Malostranské besedě !

Přijďte si s námi užít veselý večer a podpořit hipoterapii!

Těšíme se na Vás!

Fons Caballinus
je bájný pramen, považovaný za zdroj inspirace.
Podle legendy vznikl úderem Pegasova kopyta o zem.

 

Jsme členy:

Fyzioterapie

Abychom mohli stanovit terapeutický plán hipoterapie, je vždy nutné vstupní kineziologické vyšetření dítěte. Při vstupním kineziologickém vyšetření hodnotíme triádu: posturální aktivita, posturální reaktibilita a primitivní reflexologie. Tato triáda vychází z předpokladu, že paralelně se zráním CNS a působením gravitace se dítě učí novým motorickým dovednostem, které v konečné fázi vedou k bipedální lokomoci. Vertikalizace je přitom předprogramována, geneticky determinovaná.

Posturální aktivita nám zhodnotí spontánní motorický projev dítěte. Posturální reaktibilita obsahuje 7 polohových reakcí, kdy při náhlé pasivní změně polohy těla odečítáme motorickou odpověď. Tyto reakce určují stupeň zralosti CNS a odhalují kvalitu pohybového vývoje. Primitivní reflexologie nám především umožní sledovat „dynamiku“ vývoje.

Diagnostika na podkladě výše zmíněného kineziologického rozboru má veliký význam - ať již v časném odhalení strukturálního poškození (nefyziologického zrání) CNS, či jako prevence v následném možném vzniku funkčních poruch v průběhu vývoje dítěte.

Mimo vstupní vyšetření (nutné k provádění hipoterapie) zároveň nabízíme fyzioterapeutické konzultace či konzulatce o vhodnosti kombinace různých metod, dle individuálního stavu a potřeb dítěte.

Partneři

 

    finanční částku
můžete poslat na č.ú.:
234380325/0300