Proběhlé akce

Projekt "Dotykové terapie" v NMSKB

Teší nás, že budeme i v roce 2021 pokračovat  ve smysluplném projetu a pevně řešíme, že vše půjde realizovat.

Stěhování ambulantního provozu!

Najdete nás na adrese Dolnočernošická 442, Lipence Praha 5.

2.pobyt 2020 Strážné

2.hiporehabilitační pobyt je úspěšně za námi.

Fons Caballinus
je bájný pramen, považovaný za zdroj inspirace.
Podle legendy vznikl úderem Pegasova kopyta o zem.

 

Jsme členy:

Plánované akce

Hledáme admin posilu!

Nabízíme pracovní pozici v našem týmu.

Výzva - Caballinus v novém

https://www.darujme.cz/projekt/1202941

 
Vážení a milí dárci, přátelé a příznivci naší činnosti,
díky Vašemu empatickému přístupu, nezištnosti a velkorysosti jsme po jarních , předvánočních a  současných omezeních nemuseli skončit či udělat  extrémní opatření naší  činnosti, což nám dává naději, že v brzké době budeme moci naplno realizovat naplánované aktivity a věnovat se našim klientům.
Tímto děkujeme za Vaší přízeň a podporu naší organizace, o kterou soustavně stojíme a velmi si ji vážíme.
Jako neziskovou organizaci  nás nepříznivá epidemiologická situace ekonomicky ohrožuje.
Konečně můžeme naplno fungovat! Děkujeme všem kdo naší činnost podpořili a stále podporují přes naší výzvu.
 Od února pokračuje stále aktuální výzva. https://www.darujme.cz/projekt/1202941
Získané finance nám pokrývají provozní náklady na hiporehabilitační koně, jejich základní potřeby a  fyzickou i psychickou kondici  opětovného zapojení.
 

 

 

Vítejte na stránkách zapsaného spolku Caballinus

  • Hlavní činností spolku je provozování hipoterapie, tj. léčebná metoda pomáhající po fyzické i psychické stránce znevýhodněným dětem, jejímž hlavním stimulem a rehabilitačním  prvkem je pohyb koně, resp. jeho hřbetu v kroku, jež je velmi podobný lidské chůzi. Tuto službu poskytujeme celoročně, a to buď ambulantně nebo formou intenzivních pobytů.
  • Nabízíme dětským klientům (již od 2 měsíců věku) a jejich rodinám komplexní péči v oblasti motorické, psychické a sociální (hipoterapie, fyzioterapie, aktivity s využitím koní, canisterapie, psycholog. konzultace, výtvarné aktivity atd.).
  • Cílem je ovlivnění psychomotorického vývoje dítěte tak, že je schopno maximálně využít motorických dovedností v rámci svého postižení. Tím se zvyšuje jeho integrace mezi zdravé děti. 
  • Dalším cílem je rozšíření informovanosti laické i odborné veřejnosti o možnostech využití hipoterapie při léčbě (dětská mozková obrna, centrální koordinační poruchy, Downův syndrom atd.) 

Děkujeme všem, kteří náš spolek a jeho aktivity podporují.
Jenom s Vámi můžeme naše poslání plnit.

Partneři

 

    finanční částku
můžete poslat na č.ú.:
234380325/0300